THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

więcej
informacji

Funkcje

Bunkier to nie tylko beton i stal. To przede wszystkim niezbędne systemy pozwalające na długotrwałe użytkowanie w sytuacjach kryzysowych. W naszych schronach zastosowaliśmy:

  1. Filtrowentylacja szwajcarska certyfikowana przez BABS. Chroni przed wszystkimi skażeniami – atomowymi, chemicznymi i biologicznymi. W razie całkowitego braku prądu można ją uruchamiać ręcznie – korbą. Do filtrowentylacji prowadzą specjalne rury i tuleje, a powietrze do schronu trafia przez zawory przeciwwybuchowe i nadciśnieniowe. Ponieważ w schronie występuje nadciśnienie, zawory otwierają się przy 60Pa i zamykają się automatycznie gdy tylko wentylacja zostanie wyłączona.
  2. Zastosowaliśmy wyjście przewidziane w odległości nie mniejszej, niż 1/3 dwukondygnacyjnego budynku - to ochrona przed zagruzowaniem lub „latającym dachami” podczas wichur.
  3. Estetyczne i trwałe klapy zewnętrzne ze stali nierdzewnej są wodo- i ognioodporne. Zamykane na klucz z zewnątrz, na zasuwę od wewnątrz.
  4. Są dwie szkoły stosowania drzwi schronowych. Szwajcarzy, zwłaszcza do bunkrów komunalnych pod budynkami zalecają potężne drzwi – klatka stalowa zalewana betonem. Mają spełniać rolę przeciwwybuchową i nadciśnieniową, ale nie należą do hermetycznych i nie mają zabezpieczeń przeciwwłamaniowych. Amerykanie stosują lżejsze drzwi hermetyczne i również z dużą wytrzymałością różnicy ciśnień, ale z dodatkowym pancerzem stalowym oraz chroniące przed włamaniem. My w schronach wdrożyliśmy wersję amerykańską, jako znacznie bardziej optymalną. Po zamknięciu od wewnątrz nie ma możliwości sforsować takiego zabezpieczenia. Drzwi schronowe 80cm x 200cm są hermetyczne, ognioodporne, dymo- i gazo- i wodoszczelne, wytrzymujące ciśnienie 0,4 Bara, z pancerzem z 8mm blachy stalowej, z 10 punkowym systemem ryglowania w ościeżnicy wykonanej również z blachy 8mm grubości i zakotwionej prętami o średnicy 25mm w ilości 36 sztuk.
  5. Nie doprowadzamy wody zewnętrznej, lecz magazynujemy 600l w dwu zbiornikach. Woda zewnętrzna może w sytuacjach kryzysowych ulec skażeniu, a również jej doprowadzenie podnosiłoby koszt finalny. Ze zbiorników można łatwo wypompować i wpompować czystą wodę (należy dwa razy w roku dokonać takowej wymiany). W komplecie dostarczamy pompę elektryczną.
  6. W wolnostojącym, właściwie „wolnopodziemnym” schronie nie odprowadzamy nieczystości płynnych. Do tego celu służy specjalny zbiornik na brudną wodę o pojemności 300 litrów oraz toaleta chemiczna. Zbiornik dostarczamy wraz z pompą do nieczystości (w razie potrzeby wypompowanie do kanalizacji lub bio-oczyszczalni całej zawartości)
  7. Do schronu doprowadzamy z budynku mieszkalnego zasilanie elektryczne. Zabezpieczamy jednocześnie budowlę podziemną w zapasowe źródła prądu.

Nie stosujemy generatorów prądu z problematycznym odprowadzeniem spalin i dostarczeniem powietrza. Schron  wyposażony jest w zasilanie awaryjne z wielkiej mocy akumulatorów żelowych, które można jednocześnie wykorzystać w przypadku przerw w dostawie prądu do budynku mieszkalnego. Zasilanie awaryjne zapewnia prąd sinusoidalny identyczny z napięciem w sieci energetycznej i gwarantuje 30 dni autonomii w wersji oszczędnego poboru i komfortowego przez 21 dni.

  1. W budowli podziemnej stale utrzymuje się niska temperatura. Niezbędnym zatem jest dodatkowe ogrzewanie. Zarówno w łazience, jak w głównym pomieszczeniu umieszczamy grzejniki elektryczne z możliwością sterowania mocą i temperaturą.
  2. Oświetlenie pomieszczeń odbywa się za pomocą kilku eleganckich, płaskich, natynkowych paneli LED.
  3. Bunkier podziemny wybudowany i wyposażony we wszystkie powyższe systemy i urządzenia posiada odporność napadową i balistyczną oraz stanowi hermetyczne odcięcie schronu od warunków zewnętrznych.