THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

więcej
informacji

Zamówienie

1. Po zapoznaniu się z naszą ofertą skontaktuj się mailowo lub telefonicznie w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z budową Twojego prywatnego schronu

2. Wypełnij otrzymaną od nas Umowę badawczo-projektową wraz z wszelkimi wymaganymi danymi i załącznikami. Całość prześlij nam drogą mailową na adres zamowienia@studiowektor.com.pl oraz w oryginale na adres podany w załączniku.

3. Po otrzymaniu podpisanej Umowy badawczo-projektowej i wszelkich wymaganych dodatkowych materiałów oraz przelaniu opłaty w wysokości 11.800,00PLN rozpoczynamy formalności:
- weryfikujemy miejscowe plany
- zamawiamy mapę d/c projektowych – usługa geodezyjna
- wynajmujemy uprawnioną firmę geotechniczną do przeprowadzenia badań wraz z próbnymi odwiertami i oceny warunków wodno-gruntowych na działce
- przekazujemy informację po analizie gruntu wraz z kosztami końcowymi (standardowymi lub zwiększonymi w zależności od zastanych warunków)
- po otrzymaniu mapy d/c projektowych (w różnych regionach Polski termin realizacji pracy geodezyjnej wynosi od 1 do aż 3 miesięcy) wraz z dokumentacją i stosownymi upoważnieniami składamy dokumenty w celu otrzymania pozwolenia na budowę. Czas oczekiwania – również od 1 do 3 miesięcy.

4. Po zakończeniu legalizacji możemy przystąpić do budowy. Warunkiem jest podpisanie otrzymanej od nas Umowy o usługę budowlaną i przelanie zaliczki na podstawie faktury Pro Forma w wartości 70% kontraktu.
Średni czas trwania budowy uzależniony jest od pory roku, warunków pogodowych i wyników analizy gruntu. W okresach predestynowanych do przeprowadzenia budowy (poza późną jesienią, zimą i wczesną wiosną) czas realizacji wynosi 4-5 tygodni.

5. Ostatnim etapem działań jest wyposażenie budowli we wszystkie urządzenia. W tym celu muszą być spełnione dwa warunki: miesięczna karencja po wylaniu betonu i uzupełnienie wpłaty do pełnej wartości kontraktu. W ramach tej fazy realizacji nie tylko wyposażymy schron, ale również dokonamy próbnego rozruchu i przeszkolimy przyszłych użytkowników.

Przekażemy Instrukcję bezpieczeństwa – manual obsługi wszystkich urządzeń, serwisu sprzętu i dbałości o budowlę. Do folderu będą załączone również certyfikaty i gwarancje na wszystkie urządzenia stanowiące wyposażenie schronu.

Po próbnym rozruchu firma Studio Wektor, jako podmiot odpowiedzialny za wybudowanie i systemowe wykończenie schronu wystawi Certyfikat Niezawodności, który potwierdzi, iż wszystkie systemy działają niezawodnie i bezpiecznie, a główny właściciel jest certyfikowanym Operatorem-Użytkownikiem obiektu.

Jesteśmy zobowiązani do nieujawniania informacji o lokalizacji i właścicielu.