THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

więcej
informacji

Polityka prywatności

Co znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym celach w jakich je przetwarzamy, przysługujących Ci prawach a także informacje o plikach cookies.

 

 § 1

Pojęcia używane w Polityce prywatności

 

Jeżeli w dalszej części Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 

 1. Serwis – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem: schron.pro

 2. Polityka – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności i plików cookies.

 3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. STUDIO WEKTOR – administrator danych osobowych, czyli STUDIO "WEKTOR" Ewa Leszczyńska - Nowakowska, Julia Nowakowska sp. j. z siedzibą w Łodzi (91-230) przy ul. Kujawskiej 2, NIP 726 10 00 095, KRS 0000088705.

 

§ 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez STUDIO WEKTOR

 

 1. Administratorem Twoich danych jest STUDIO WEKTOR.

 2. Kontaktuj się z nami:

 1. listownie: ul. Kujawska 2, 91-230 Łódź,

 2. za pośrednictwem adresu e-mailem na adres: rodo@studiowektor.com.pl

 3. za pośrednictwem telefonu pod numerem: 42 652 85 58

 1. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na kontakcie z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności,

 2. w zależności od treści Twojej wiadomości, możemy przetwarzać Twoje dane także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Tobą, w tym przygotowania oferty dla Ciebie, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

 3. marketingowych polegających na promocji Camport i naszych usług. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości przekazania Ci informacji o naszych projektach i promocjach,

 4. jeżeli zaistnieje miedzy nami spór dane będę przetwarzane w celu obrony albo dochodzenia ewentualnych roszczeń, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na obronie przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń.

 1. Dane będziemy przetwarzać przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. Jeżeli zwróciłeś się do nas w sprawie zawarcia z nami umowy, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas potrzebny na przygotowanie oferty dla Ciebie i podjęcia przez Ciebie decyzji w jej przedmiocie. Jeżeli nie zawrzesz z nami umowy, wówczas bezzwłocznie usuniemy Twoje dane. W przypadku działań marketingowych dane będziemy przetwarzać do czas prowadzenia przez STUDIO WEKTOR działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. W przypadku zaistnienia między nami sporu dan wówczas Twoje dane będziemy przechowywali do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

 2. Podanie danych jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 3. Odbiorcami danych są podmiotom świadczącym dla nas usługi IT, kurierzy, poczta.

 4. Dane mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), do krajów trzecich, które nie gwarantują tego samego poziomu ochrony, który jest wymagany w UE. np. z uwagi na wykorzystywane przez STUDIO WEKTOR narzędzia i systemy IT, w szczególności dostarczanych przez Microsoft Corporation. Aby chronić dane osobowe, przekazujemy dane wyłącznie na podstawie zezwalającej na to decyzji Komisji Europejskiej albo na podstawie zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przy konkretnym transferze danych, należy skontaktować się z nami.

 5. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania  przenoszenia danych osobowych.  Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe: na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

 6. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych.

 

§ 3

Pliki Cookies

 

 1. STUDIO WEKTOR wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny STUDIA WEKTOR. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 2. STUDIO WEKTOR przechowuje pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

  1. dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb,

  2. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie,

  3. marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych,

  4. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu.

 3. W przypadkach opisanych w punktach c, oraz d powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:

  1. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  1. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie korzystania z Serwisu, prowadzenie marketingu naszych produktów i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, by optymalizować jego działanie;

  2. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 2 Polityki;

  3. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać.

  4. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;

  5. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych lub statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, lub sprzeciwu odnoszącego się do celów statystycznych lub analitycznych;

  6. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. tj. na podstawie zezwalającej na to decyzji Komisji Europejskiej albo na podstawie zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych.

  7. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w Serwisie.

 1. W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

  1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,

  2. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 2 lata) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie

  3. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,

  4. zewnętrzne, pochodzą m.in. od dostawców narzędzi do analityki w Serwisie.

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.

 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 4

Jak usunąć pliki cookies

 

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.

 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 5

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

 

Informujemy, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

§ 6

Zewnętrzne pliki cookies

 

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.

 2. W Serwisie znajdują się pliki cookies zewętrzne dostarczane przez:

 1. Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych.

 2. Google Ireland Limited w ramach usług Google Ads służących do prezentowania reklam dostosowanych do Twoich preferencji z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

 1. Serwis wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookies do wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA];

 2. facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];

 3. youtube [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

 4. pinterest.com [administrator cookies: Pinterest Europe Ltd. z siedzibą w Irlandi];

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie tj. na podstawie zezwalającej na to decyzji Komisji Europejskiej albo na podstawie zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych.

 

§7

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez STUDIO WEKTOR Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: rodo@studiowektor.com.pl

 2. Polityka znajduje się na stronie www.schron.pro. oraz w siedzibie STUDIA WEKTOR.