THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

więcej
informacji

Katastrofy przemysłowe

Skażenie chemiczne

Do skażenia może dojść nie tylko z powodu interwencji militarnej, ale również poprzez toksyczny wyciek chemikaliów w wyniku awarii fabrycznej, podpalenia składowiska materiałów toksycznych czy ogromnego składowiska plastików.

OFEROWANY PRZEZ NAS PROFESJONALNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ:

Bezpieczeństwo w przypadku skażenia chemicznego - hermetyczne drzwi i specjalistyczna filtrowentylacja ABC (przeciwatomowa, przeciwchemiczna, przeciwbiologiczna). Zgromadzone zapasy czystej wody i żywności. Możliwy kontakt ze służbami w kwestii ewakuacji dodatkowo radiotelefonem analogowym.

Skażenie biologiczne

Przeżyliśmy pandemię Covid-19, ale to wersja wielce łagodna w porównaniu z poziomem śmiertelności gorączek krwotocznych typu Ebola, Lassa czy Marburg czy innych, trudnych do przewidzenia pandemii.

OFEROWANY PRZEZ NAS PROFESJONALNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ:

Pomoc w przypadku bardzo groźnych epidemii  - zgromadzony zapas czystej wody i żywności  ogranicza konieczność kontaktu w trakcie zakupów, zaś zgromadzona woda wolna od skażeń daje dodatkową gwarancję.