THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

więcej
informacji

Militarne

Impuls EMP / HEMP

Zdetonowanie bomby jądrowej  nad powierzchnią Ziemi  - od kilkudziesięciu do nawet kilkuset kilometrów – wywołuje  zaburzenia elektromagnetyczne, czyli  impuls EMP, który uszkadza elektryczne sieci przesyłowe i wszelkie nadajniki. W efekcie stracimy zasilanie elektryczne, łączność telefoniczną oraz częściowo satelitarną.

Impuls EMP zawsze towarzyszy wybuchowi jądrowemu – nie tylko nadziemnemu.

OFEROWANY PRZEZ NAS PROFESJONALNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ:

Systemy wytwarzania energii elektrycznej są autonomiczne i zapewniają niezależność od zewnętrznej sieci elektroenergetycznej.  Z tego typu zasilania można również korzystać w domu, w razie awarii. Łączność zapewnią inne akcesoria będące w standardowym zestawie wyposażenia:  2 krótkofalówki, radiotelefon analogowy operujący w pasmie nie wymagającym pozwolenia, radio analogowe AM również z własnym dynamo.

Fala uderzeniowa

To nie tylko efekt wybuchu bomby atomowej. Fala uderzeniowa powstaje również podczas wybuchów bomb konwencjonalnych (w zależności od mocy), ale przede wszystkim podczas detonacji bomby termobarycznej. Właśnie bomby próżniowe zostały użyte przez wojska rosyjskie w Ukrainie i to przeciw ludności cywilnej.

OFEROWANY PRZEZ NAS PROFESJONALNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ:

Monolityczny, żelbetowy schron znajdujący się pod ziemią jest jedynym gwarantem odporności. Niezbędnym elementem wyposażenia są w tym przypadku zawory przeciwwybuchowe w wentylacji ABC oraz wyjście przewidziane w odległości nie mniejszej, niż 1/3 dwukondygnacyjnego budynku  - ochrona przed zagruzowaniem wskutek zniszczenia budynku mieszkalnego.

Promieniowanie przenikliwe

Tylko błyskawiczna reakcja może uchronić nas przez skutkami promieniowania przenikliwego, czyli cząstkami alfa, beta, gamma i neutronowego, które rozchodzi się zaraz po wybuchu bomby jądrowej i jest powodem choroby popromiennej. Promieniowanie alfa zatrzymuje się na kartce papieru, beta na szkle, ale już promieniowanie gamma i neutronowe jest niezwykle szkodliwe i trudne do zablokowania.

OFEROWANY PRZEZ NAS PROFESJONALNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ:

Schron prywatny, przy domu umożliwia szybką ucieczkę.  Bardzo dobrym izolatorem jest beton, a dodatkowo grunt.

Opad radioaktywny

Napromieniowane drobiny pyłu i kurzu w powietrzu w wyniku skażenia jądrowego mogą być przenoszone przez wiele dni po wybuchu bomby, ale również w wyniku poważnej awarii elektrowni atomowej. 

Rozprzestrzenianie opadu jest zależne od topografii terenu oraz siły i kierunku wiatru. Skażeniu w wyniku opadu pyłu radioaktywnego ulegają wszystkie przedmioty nie zamknięte hermetycznie, woda i żywność. Niestety, rozpad niektórych cząstek trwa bardzo długo i podobnie, jak w Czarnobylu po pierwotnej ucieczce i skryciu w schronie, musimy zdać się w późniejszym czasie na ewakuację. W przeciwnym przypadku może dojść do skażenia wtórnego poprzez kontakt z przedmiotami pokrytymi pyłem radioaktywnym.

 

OFEROWANY PRZEZ NAS PROFESJONALNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ:

Stosowane przez nas systemy oczyszczania powietrza są rozwiązaniami wojskowymi i stanowią najlepsze rozwiązanie w zakresie ochrony przed odpadami radioaktywnymi po atakach nuklearnych, biologicznych lub chemicznych. Schron przeciwatomowy wyposażony jest w hermetyczne drzwi.  Zgromadzone zapasy czystej wody i żywności, możliwy kontakt z specjalistycznymi służbami w kwestii ewakuacji radiotelefonem analogowym, odsłuchanie komunikatów poprzez analogowe radio AM/FM  umożliwia przetrwanie, niezbędną wiedzę i kontakt. Autonomia schronu  rodzinnego  (czas przebywania bez zaopatrzenia z zewnątrz) przewidziana jest na 30 dni. Wyposażenie stanowią również specjalne kombinezony i buty ochronne oraz przenośne detektory promieniowania radioaktywnego. Jeśli musisz opuścić swój bunkier w skażonym środowisku, będziesz chroniony.

Broń termobaryczna – gwałtowne wahania ciśnień.

Niszczycielskie skutki stosowania broni termobarycznej polegają na gwałtownym skoku i spadku ciśnienia zaledwie w ciągu kilkudziesięciu milisekund i nieprawdopodobnej sile zasysania tlenu, również z ludzkich płuc. Dlatego ten rodzaj bomb nazywany jest również próżniowymi. Bomby próżniowe - wbrew konwencjom międzynarodowym -  były użyte w miastach ukraińskich przez wojska rosyjskie.

OFEROWANY PRZEZ NAS PROFESJONALNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ:

Główne drzwi wytrzymują dużą różnicę ciśnień, umieszczone zostały dodatkowo pod ziemią. Monolityczny, żelbetowy schron przetrwa zarówno nad, jak i podciśnienie. Zawory przeciwwybuchowe wentylacji również są odporne na duże wahania ciśnienia.

Bomby konwencjonalne i kasetowe – odłamki

Oba rodzaje bomb odpowiedzialne są za destrukcje budynków.

OFEROWANY PRZEZ NAS PROFESJONALNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ:

Schron posiada strop żelbetowy  umieszczony  poniżej poziomu gruntu oraz wyjście przewidziane w odległości nie mniejszej, niż 1/3 dwukondygnacyjnego budynku  - ochrona przed zagruzowaniem wskutek zniszczenia budynku mieszkalnego.

Wtórny efekt ataku bombowego - pożar

Następstwem użycia wszelkiej wielkogabarytowej amunicji rażącej jest pożar.

OFEROWANY PRZEZ NAS PROFESJONALNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ:

Nasze obiekty posiadają podwójną asekuracje wejścia – klapy zewnętrzne przeciwpożarowe i drzwi główne - podziemne, hermetyczne, dymoszczelne, wytrzymujące kontakt z ogniem przez ponad godzinę. Technologia budowy – strop i ściany  - przeciwogniowe. Wentylacja przeciwwybuchowa w pełni filtrująca skażenia licencjonowanej firmy szwajcarskiej.

Bioterroryzm

OFEROWANY PRZEZ NAS PROFESJONALNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ:

Hermetyczne drzwi i wentylacja typu ABC, czyli filtrująca skażenie chemiczne i biologiczne, to jedyna gwarancja ochrony zapewniająca bezpieczny mikroklimat życia. Dodatkowo samowystarczalność umożliwia zabezpieczenie czystej wody i zapasu żywności. W przypadku tego typu skażenia trzeba się liczyć z dłuższym pobytem w ukryciu. Schron przewidziany na 30 dni autonomii.

Atak cybernetyczny

W przypadku terroryzmu cybernetycznego możemy stracić zarządzanie siecią energetyczną lub telefoniczną i internetem, a więc stracić łączność i doświadczyć blackoutu.

OFEROWANY PRZEZ NAS PROFESJONALNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ:

Wyposażenie jest przewidziane do pracy autonomicznej w przypadku awarii cyfrowej -  alternatywne zasilanie do zewnętrznej sieci energetycznej, 2 krótkofalówki, radiotelefon analogowy operujący w pasmie nie wymagającym pozwolenia, radio analogowe AM również z własnym dynamo.

Wróg u drzwi

Mniej prawdopodobna wersja wojny hybrydowej na naszym terenie to obecność uzbrojonych „zielonych ludzików” penetrujących kolejne podmiejskie domy.

OFEROWANY PRZEZ NAS PROFESJONALNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ:

Schron to bezpieczne ukrycie, z klapami zamykanymi od wewnątrz i opancerzonymi drzwiami głównymi. Dodatkowo umożliwiamy podgląd poprzez umieszczoną w pokoju dziennym kamerę sterowaną poprzez aplikację z poziomu schronu. Dla bezpieczeństwa, w szybie  instalujemy antenę wzmacniającą zasięg.