Oferta

Koszt

Przedstawiamy schrony rodzinne jednowariantowe. To oznacza, iż metraż, wymiary, zastosowane technologie, urządzenia i wyposażenie jest zawsze tożsame. Standaryzacja, brak instalacji studni głębinowej i kanalizacji pozwala nam znacząco zmniejszyć koszty końcowe bez uszczerbku na jakości, wytrzymałości i czasie autonomii.

Koszty tego typu budowli ochronnych w Niemczech lub we Włoszech wynoszą średnio 10.000€ / m2 czyli około 47.000PLN / m2.

Koszt całkowity brutto schron  - 456.000,00 PLN czyli 21.000,00 PLN za 1 m2 i zdajemy sobie sprawę z wyjątkowości naszej oferty.

Kwota powyższa nie uwzględnia ewentualnych utrudnień związanych z gruntami nasypowymi, torfem lub terenem wysoce podmokłym, które wymagają dodatkowych działań budowlanych. Opisany problem występuje w około 20% lokalizacji, o czym Klient jest informowany w początkowym etapie działań po przeprowadzeniu badań geotechnicznych.

Inwestycja związana z własnym schronem jest nie tylko zapewnieniem bezpieczeństwa, ale również podnosi cenę nieruchomości i utrzymuje ją na stałym wysokim poziomie, zwłaszcza w niestabilnych czasach. Zatem w każdym aspekcie jest to pożądane przedsięwzięcie.

Ile kosztuje budowa schronu?

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom RP rząd wprowadził nowe przepisy dotyczące budowy przydomowych schronów. W ich świetle od 2023 roku budowa schronu o powierzchni do 35 m2 nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Powyższe przepisy dotyczą przydomowych schronów i ukryć doraźnych. To otwiera przed właścicielami nieruchomości mieszkalnych zupełnie nowe możliwości w kwestii zabezpieczenia siebie i swoich najbliższych. Jednak budowa schronu to nie tylko formalności, to także konieczność zebrania odpowiednich środków finansowych. Ile kosztuje przydomowy schron?

Koszt budowy schronu atomowego

Koszt budowy tradycyjnego schronu sięga około 200 tysięcy złotych. Koszt budowy schronu atomowego jest odpowiednio wyższy, co wynika z konieczności zastosowania bardziej zaawansowanych technologii i materiałów o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych.

Jako producent schronów rodzinnych jednowariantowych oferujemy inwestorom rozwiązania, w przypadku których parametry, takie jak metraż, wymiary, zastosowane technologie, urządzenia i wyposażenie schronu są zawsze tożsame. Taka standaryzacja przekłada się na obniżenie kosztów inwestycji bez uszczerbku na jakości i wytrzymałości schronienia. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim możliwość wybudowania schronu atomowego w naprawdę korzystnej cenie. 

Koszt budowy schronu atomowego tego typu w krajach Zachodniej Europy wynosi około 47.000 PLN/m2. A ile kosztuje budowa schronu w Polsce? Przy zachowaniu takich samych parametrów użytkowych i wyposażenia jesteśmy w stanie zaproponować cenę około 21.000 PLN/m2. To o co najmniej połowę taniej.

Materiał do budowy schronów

To, ile kosztuje budowa schronu jest uzależnione od wielu czynników. Jednym z nich jest materiał. Nasze schrony budujemy w konstrukcji żelbetowej. Wielu producentów jest zdania, iż konstrukcje modułowe, stalowe zakopane tuż pod ziemią mogą stanowić dobrą alternatywę dla schronów przydomowych z żelbetonu, a do tego są od nich nieporównywalnie tańsze. Niestety schrony modułowe nie uzyskują odpowiednich parametrów wytrzymałościowych, a co za tym idzie, nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

W nieużytkowanym schronie panuje niska temperatura. To sprawia, że łatwo dochodzi do zjawiska „punktu rosy” i pojawienia się wilgoci, a nawet zagrzybienia ścian wewnętrznych. Aby tego uniknąć obok materiałów konstrukcyjnych o odpowiednich parametrach wytrzymałości stosujemy także skuteczną izolację termiczną. Ogranicza ona problem wilgoci i zagrzybienia, dzięki czemu schron pozostaje funkcjonalny przez długi czas, nie wymagając przy tym szczególnej konserwacji. Jednocześnie w celu ochrony przed promieniowaniem resztkowym z opadu radioaktywnego stosujemy dodatkowe warstwy izolacji według normy. To beton, grunt lub stal. Wejście od schronu zamykamy przy użyciu klapy wodoszczelnej i ognioodpornej z blachy stalowej nierdzewnej. To wszystko przekłada się na zgodność konstrukcji z obowiązującymi normami, jej trwałość i wysoki komfort użytkowania.

Definicja

W Polsce 4 grudnia 2018 roku weszły w życie wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego. W normatywach technicznych stanowiących załącznik do wytycznych określono też warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne. Bazujemy na powyższych wytycznych oraz normatywach BABS  -  Federalnego Urzędu Ochrony Ludności w Szwajcarii. Dodatkowo korzystaliśmy z opracowań naukowych i standaryzacji amerykańskiej.

Przez budowlę ochronną należy rozumieć pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych do ochrony osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych, przed skutkami działań zbrojnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, katastrof ekologicznych, przemysłowych lub innych zagrożeń. Najlepszą ochronę przed czynnikami rażenia zapewnia całkowite zagłębienie budowli w ziemi. Wyróżniamy szereg klas odporności schronów i ukryć. 

Nasz schron wykonany jest zgodnie z normatywem przeznaczonym dla schronów kategorii P, czyli ma zabezpieczać przed:

 1. a) nadciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej o wartości ∆pm ≥ 0,03 MPa (ochrona w odległości nie mniejszej, niż 3km od epicentrum energii wybuchu 200kt)
 2. b) skutkami wstrząsu,
 3. c) skutkami obciążeń wtórnych od spadających elementów konstrukcji budynków i zagruzowania,
 4. d) odłamkami bomb i pocisków,
 5. e) promieniowaniem przenikliwym z opadu radioaktywnego, przy zapewnieniu współczynnika osłabienia promieniowania przenikliwego K ≥ 100,
 6. f) oddziaływaniem pożarów w obrębie budynku, w którym usytuowano schron oraz w rejonie wokół schronu,
 7. g) bojowymi środkami trującymi, a w przypadku wyposażenia w odpowiednie urządzenia – chroniące również przed innymi substancjami toksycznymi;

Budowla podziemna

Budowa domowego schronu: Jak to robimy?

Budowa schronu podziemnego pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa domownikom, przy jednoczesnej możliwości wykonania dowolnej aranżacji działki. Budujemy schrony w konstrukcji żelbetowej. To jedyna opcja technologiczna posiadająca parametry wytrzymałościowe kategorii P. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z tym, jak przebiega budowa schronu atomowego w technologii żelbetonowej. W poniższym artykule odpowiadamy również na pytanie, ile kosztuje budowa schronu (nowa podstrona).

Budowa schronu pod domem: Schron przeciwatomowy a konstrukcja modułowa i prefabrykowana

Coraz powszechniejsze konstrukcje modułowe, stalowe zakopane tuż pod ziemią nie spełniają norm i parametrów wytrzymałościowych. Spotkaliśmy się z wizualizacjami gotowych skrzyń stalowych grubo oblanych betonem. Fizycznie nie jest to możliwe ze względu na wielkie obciążenie. Pomysł realizacji schronów stalowych zapoczątkowali amerykanie, lecz ich przeznaczeniem była ochrona w suchych terenach środkowego pasa USA.
W terenach znacznie bardziej podmokłych - charakterystycznych dla naszej strefy klimatycznej - oprócz problemu wytrzymałości pojawia się kwestia ochrony przed korozją.

Przestrzegamy również przed budową „schronów” prefabrykowanych. Takie ukrycie w formie tylko częściowo zakopanej ziemianki może się sprawdzić pod warunkiem dobrze zamaskowanego wejścia w wariancie ucieczki przed złoczyńcami. W przypadku jakiegokolwiek ataku bombowego budowla podziemna może cała przechylić się w jedną stronę. To oznacza, iż wytrzyma tylko monolityczna konstrukcja. Prefabrykowana w najlepszym przypadku się rozszczelni, ale może stać się jednocześnie własną trumną. Przechylenie konstrukcji może skutkować brakiem możliwości otwarcia drzwi lub jej częściowym zawaleniem się.

Budowa schronu przydomowego w konstrukcji żelbetonowej

Schron rodzinny podziemny przeznaczony jest dla 4 dorosłych. Powierzchnia 22mkw została podzielona na część techniczną bez drzwi, łazienkę i część dzienną z aneksem kuchennym. Cała bryła jest wykonana na miejscu i zasypana warstwą gruntu. Taka budowa schronu podziemnego gwarantuje wysoką trwałość konstrukcji, jednocześnie umożliwiając ograniczenie kosztów inwestycyjnych. Budowa schronu przeciwatomowego w oferowanej technologii to koszt około 21. 000 PLN/m2. To niezwykle konkurencyjna cena, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż schron, którego budowa została przeprowadzona w technologii żelbetonowej oferuje wysoką trwałość i parametry wytrzymałościowe kategorii P.

Budowa schronu atomowego: Z jakich materiałów korzystamy?

Budowa schronu przeciwatomowego wymaga zastosowania odpowiednich materiałów. Do wykonania budowli podziemnej konieczny jest bardzo wysoki standard betonu, który spełniają nieliczne betoniarnie w kraju. Budujemy schrony z nietypowych mieszanek z dodatkiem powodującym blokadę chłonięcia wody nawet w podmokłym terenie bez żadnych dodatkowych warstw izolujących. Zależy nam na trwałości i minimalizacji kosztów konserwacji. Domieszka do betonu BETOCRETE-CP360-WP firmy Schomburg nie tylko odpowiada za zmniejszenie kapilarnego wchłaniania wody, ale również za samoczynne zamykanie rys w konstrukcji betonowej.

Schron przeciwatomowy: Budowa, izolacja i konserwacja

Z powodu temperatury w nieużytkowanym wnętrzu łatwo może dojść do zjawiska „punktu rosy” i pojawienia się wilgoci, a co za tym następuje zagrzybienia ścian wewnętrznych. Dlatego stosujemy skuteczną izolacje termiczną, dzięki której przydomowy schron zachowuje funkcjonalność w długiej perspektywie czasu i nie wymaga kosztownych, ani czasochłonnych zabiegów konserwacji.

Przed promieniowaniem resztkowym z opadu radioaktywnego  zabezpieczają odpowiednie warstwy. Są to według norm:  beton grubości 0,2m lub grunt 0,3m lub stal 0,06m. Wszystkie wytyczne nasze schrony  spełniają aż nadto.

Dostęp do schronu podziemnego: Jak wykonujemy i zabezpieczamy wejście?

Budowa schronu przydomowego jest planowana i realizowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikom maksimum bezpieczeństwa. Do budowli prowadzi szyb o przekroju wewnętrznym 115cm x 115cm.

Na zewnątrz pozostaje klapa wodoszczelna i ognioodporna z blachy stalowej nierdzewnej o grubości 4mm oraz 2 rury wentylacyjne, stalowe, cynkowane, zakończone kolanem. Przy klapie można w formie kamuflażu ułożyć głazy, posadzić krzewy lub zasypać je ściółką, jako część architektury krajobrazu. Nie realizujemy zagospodarowania terenu zewnętrznego ze względu na odmienne upodobania i wymagania potencjalnych Klientów.

 

Funkcje

Bunkier to nie tylko beton i stal. To przede wszystkim niezbędne systemy pozwalające na długotrwałe użytkowanie w sytuacjach kryzysowych. W naszych schronach zastosowaliśmy:

 1. Filtrowentylacja szwajcarska certyfikowana przez BABS. Chroni przed wszystkimi skażeniami – atomowymi, chemicznymi i biologicznymi. W razie całkowitego braku prądu można ją uruchamiać ręcznie – korbą. Do filtrowentylacji prowadzą specjalne rury i tuleje, a powietrze do schronu trafia przez zawory przeciwwybuchowe i nadciśnieniowe. Ponieważ w schronie występuje nadciśnienie, zawory otwierają się przy 60Pa i zamykają się automatycznie gdy tylko wentylacja zostanie wyłączona.
 2. Zastosowaliśmy wyjście przewidziane w odległości nie mniejszej, niż 1/3 dwukondygnacyjnego budynku - to ochrona przed zagruzowaniem lub „latającym dachami” podczas wichur.
 3. Estetyczne i trwałe klapy zewnętrzne ze stali nierdzewnej są wodo- i ognioodporne. Zamykane na klucz z zewnątrz, na zasuwę od wewnątrz.
 4. Są dwie szkoły stosowania drzwi schronowych. Szwajcarzy, zwłaszcza do bunkrów komunalnych pod budynkami zalecają potężne drzwi – klatka stalowa zalewana betonem. Mają spełniać rolę przeciwwybuchową i nadciśnieniową, ale nie należą do hermetycznych i nie mają zabezpieczeń przeciwwłamaniowych. Amerykanie stosują lżejsze drzwi hermetyczne i również z dużą wytrzymałością różnicy ciśnień, ale z dodatkowym pancerzem stalowym oraz chroniące przed włamaniem. My w schronach wdrożyliśmy wersję amerykańską, jako znacznie bardziej optymalną. Po zamknięciu od wewnątrz nie ma możliwości sforsować takiego zabezpieczenia. Drzwi schronowe 80cm x 200cm są hermetyczne, ognioodporne, dymo- i gazo- i wodoszczelne, wytrzymujące ciśnienie 0,4 Bara, z pancerzem z 8mm blachy stalowej, z 10 punkowym systemem ryglowania w ościeżnicy wykonanej również z blachy 8mm grubości i zakotwionej prętami o średnicy 25mm w ilości 36 sztuk.
 5. Nie doprowadzamy wody zewnętrznej, lecz magazynujemy 600l w dwu zbiornikach. Woda zewnętrzna może w sytuacjach kryzysowych ulec skażeniu, a również jej doprowadzenie podnosiłoby koszt finalny. Ze zbiorników można łatwo wypompować i wpompować czystą wodę (należy dwa razy w roku dokonać takowej wymiany). W komplecie dostarczamy pompę elektryczną.
 6. W wolnostojącym, właściwie „wolnopodziemnym” schronie nie odprowadzamy nieczystości płynnych. Do tego celu służy specjalny zbiornik na brudną wodę o pojemności 300 litrów oraz toaleta chemiczna. Zbiornik dostarczamy wraz z pompą do nieczystości (w razie potrzeby wypompowanie do kanalizacji lub bio-oczyszczalni całej zawartości)
 7. Do schronu doprowadzamy z budynku mieszkalnego zasilanie elektryczne. Zabezpieczamy jednocześnie budowlę podziemną w zapasowe źródła prądu.

Nie stosujemy generatorów prądu z problematycznym odprowadzeniem spalin i dostarczeniem powietrza. Schron  wyposażony jest w zasilanie awaryjne z wielkiej mocy akumulatorów żelowych, które można jednocześnie wykorzystać w przypadku przerw w dostawie prądu do budynku mieszkalnego. Zasilanie awaryjne zapewnia prąd sinusoidalny identyczny z napięciem w sieci energetycznej i gwarantuje 30 dni autonomii w wersji oszczędnego poboru i komfortowego przez 21 dni.

 1. W budowli podziemnej stale utrzymuje się niska temperatura. Niezbędnym zatem jest dodatkowe ogrzewanie. Zarówno w łazience, jak w głównym pomieszczeniu umieszczamy grzejniki elektryczne z możliwością sterowania mocą i temperaturą.
 2. Oświetlenie pomieszczeń odbywa się za pomocą kilku eleganckich, płaskich, natynkowych paneli LED.
 3. Bunkier podziemny wybudowany i wyposażony we wszystkie powyższe systemy i urządzenia posiada odporność napadową i balistyczną oraz stanowi hermetyczne odcięcie schronu od warunków zewnętrznych.

Wyposażenie

W naszych schronach zapewniamy nie tylko bezpieczeństwo, ale również komfort przebywania. Zakładany okres autonomii (czas przebywania osób bez zaopatrzenia z zewnątrz) przy zabezpieczeniu w energię elektryczną zewnętrzną lub wewnętrzną (oświetlenie, gotowanie, ogrzewanie), wypełnionymi zbiornikami wody, filtowentylacją, to 30 dni bez wyjścia na zewnątrz. Należy jednocześnie przewidzieć zgromadzenie odpowiedniej ilości żywności długoterminowej – puszki lub liofilizowanie. Gotowy schron  przekazujemy użytkownikom z następującym wyposażeniem:

- dwa metalowe łóżka piętrowe (90cm x 200cm) z drabinką i 4 wygodne materace sprężynowo-piankowe wraz ze szpitalnymi ochraniaczami foliowymi celem zachowania ich czystości

- aneks kuchenny – profesjonalne wyposażenie gastronomiczne ze stali nierdzewnej wraz pojedynczą  płytą grzejną małej mocy i czajnikiem również małej mocy (jednocześnie można korzystać z tego typu sprzętu w zakresie turystycznym)

-  stalowy, nierdzewny zlew turystyczny

- stół na kółkach z mechanizmem blokowania (łatwa zmiana lokalizacji)  wraz z taboretami

- ekran LED 120cm x 60cm montowany na ścianie z grafiką iluzoryczną (widok z okna) poprawiający komfort funkcjonowania w podziemnej przestrzeni zamkniętej  - 4 grafiki do wyboru.

- duża, stabilna szafa metalowa – dwudrzwiowa oraz pojemniki na kółkach pod dolnymi łóżkami

- głęboka balia turystyczna, drabinkowy grzejnik elektryczny również do suszenia ręczników, szafka ze stali nierdzewnej i taboret, jako wyposażenie łazienki

- estetyczne, turystyczne WC o dużej pojemności z zapasem chemikaliów

- zestaw koszy na śmieci 100 litrów

- mocna latarka typu szperacz z możliwością ładowania przez USB w power banku (zasilanie awaryjne) oraz 2 latarki czołówkowe

- 2 krótkofalówki Motorola celem porozumiewania się na zewnątrz, jeśli nie będzie działał system telefonii komórkowej

- radiotelefon analogowy Motorola operujący w dozwolonej częstotliwości – bez specjalnego pozwolenia

- radio analogowe AM/FM również z własnym dynamo

- 4 kombinezony przeciw skażeniu radioaktywnemu w rozmiarach od S do XXL wraz z wysokimi butami typu Tyvek. Zakupimy też kombinezony ochronne dla dzieci w rozmiarze wskazanym przez Klienta

- miernik promieniowania Geigera

- wyciągarka ręczna (bloczek) wraz z ruchomym ramieniem przystosowany do transportu szybami, ciężkich przedmiotów lub osób niepełnosprawnych lub zwierząt na puszorku / szelkach

- apteczka taktyczna

- gaśnica pianowa

- antena wzmacniająca sygnał GSM umieszczona w szybie

- kamera domowa (rabunek, napad) sterowana z poziomu aplikacji – obrotowa, z możliwością widzenia nocą i włączania odstraszającej syreny.

- doskonale zamaskowany sejf

Wszystkie przedmioty stanowiące wyposażenie – łóżka, szafa, szafki, pojemniki muszą być przez nas na stałe umocowane do podłoża lub ścian.

 

Przedstawione wizualizacje stanowią wierne odwzorowanie proporcji i wyposażenia naszych schronów.